מגדל: יחס כושר הפירעון לפי סולבנסי 2 עומד על 110%

מגדל: יחס כושר הפירעון לפי סולבנסי 2 עומד על 110%

הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך 350 מיליון שקל מתוך עודף של 1.2 מיליארד שקל. יו"ר מגדל ניר גלעד: מגדל חוזרת למסלול חלוקת דיבידנד. אנו מדווחים היום על עמידה מוחלטת ביעדים הרגולטוריים והפנימיים

רוצים להמשיך לקרוא?