מור בית השקעות השלים את העסקה לרכישת מניות במגנה אסט מנג'מנט

מור בית השקעות השלים את העסקה לרכישת מניות במגנה אסט מנג'מנט

רכש 52% ממניות החברה שתאפשר לו דריסת רגל בתחום הברוקראז', לאחר שחדר בשנה האחרונה אל עולם הגמל על ידי רכישת אינטרגמל ואף הציג כוונות להקים סוכנות ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?