מידרוג על האיתנות הפיננסית של איילון: קיים פוטנציאל לגידול הכנסות

מידרוג על האיתנות הפיננסית של איילון: קיים פוטנציאל לגידול הכנסות

חברת הדירוג מותירה על כנו את הדירוג של A2.il של החברה אך טוענת כי פוטנציאל הרווח מוגבל בשל גודלה של איילון. יחס ההון הנדרש מהחברה עומד על 116%

רוצים להמשיך לקרוא?