מיטב דש פנסיה וגמל: הנכסים גדלים – ההכנסות קטנות

מיטב דש פנסיה וגמל: הנכסים גדלים – ההכנסות קטנות

הכנסות מיטב דש בתשעת החודשים הראשונים של השנה מניהול קופות גמל ופנסיה ירדו מ-250 מיליון אשתקד ל-241 השנה, ירידה של כמעט 4%. נכסי הפנסיה של מיטב דש הגיעו להיקף של כ-9.2 מיליארד שקל

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות

הכנסות מיטב דש מניהול קופות גמל ופנסיה קטנו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מהדוח הרבעוני של החברה שפורסם אתמול (ד'). הכנסות מיטב דש בתשעת החודשים הראשונים של השנה מניהול קופות גמל ופנסיה ירדו בתשעה מיליון שקל מ-250 מיליון אשתקד ל-241 השנה (ירידה של כמעט 4%). ההכנסות ברבעון השלישי בתחום ירדו מ-83 ב-2017 ל-80 ב-2018. ההכנסות ברבעון השלישי של השנה דומות להכנסות ברבעון הקודם.

הירידה בהכנסות נרשמת בד בבד עם גידול בנכסים. נכסי הפנסיה של מיטב דש הגיעו להיקף של כ-9.2 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר 2018. ממיטב דש נמסר "הזכייה במכרז השני לניהול קרן הפנסיה הנבחרת של רשות שוק ההון צפויה לתת את פירותיה כבר בשנת 2019. מיטב דש זכתה במכרז עם מודל שונה שיאפשר לה לשווק את קרן הפנסיה ללקוחות גם באמצעות ערוצי הפצה: סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים ובנקים".

באופן כללי, בית ההשקעות רשם הכנסות של 668 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 לעומת 653 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בית ההשקעות רשם רווח של 65 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 לעומת רווח של 81 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות בית ההשקעות הסתכמו כ- 231 מיליון שקל ברבעון שלישי 2018, עלייה של כ-4.5% לעומת 221 מיליון שקל ברבעון הקודם ועלייה של 10.5% לעומת 209 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי 2018 עמד על כ-25 מיליון שקל, עלייה של 66.7% לעומת כ- 15 מיליון שקל ברבעון הקודם וירידה של 26.5% לעומת 34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "תוצאות הרבעון משקפות את העשייה והתנופה של מיטב דש. הכנסות החברה נמצאות בעלייה והרווחים בהתאמה. חברת קרנות הנאמנות היא המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם למעלה מ- 3.5 מיליארד שקל ועם היקף נכסים שחצה את רף ה- 33 מיליארד שקל, זאת בתקופה שתעשיית הקרנות בפדיונות. ערב סיום יישום תיקון 28 הודענו על מיזוג של חברת קרנות הנאמנות ותכלית תעודות סל, היקף הנכסים של החברה הממוזגת יעמוד על כ- 60 מיליארד שקל. מגזר חבר הבורסה והברוקראז' המוסדי צומח אורגנית ובאמצעות מיזוגים ורכישות עם קצב הכנסות שנתי של כ- 100 מיליון שקל".