מיטב דש פנסיה וגמל: הנכסים גדלים – ההכנסות קטנות

מיטב דש פנסיה וגמל: הנכסים גדלים – ההכנסות קטנות

הכנסות מיטב דש בתשעת החודשים הראשונים של השנה מניהול קופות גמל ופנסיה ירדו מ-250 מיליון אשתקד ל-241 השנה, ירידה של כמעט 4%. נכסי הפנסיה של מיטב דש הגיעו להיקף של כ-9.2 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?