מיליארדי שקלים של כספי פיצויים ישוחררו

לפי תיקון לחוק קופות הגמל שנכנס השבוע לתוקף, מעסיק יידרש להוכיח שהוא זכאי לכספי הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה. אם לא עשה כן, העובד יהיה זכאי למשוך את הכסף ללא צורך באישור מהמעסיק

רוצים להמשיך לקרוא?