מנורה מבטחים משיקה שירות למשיכת כספים מקופות גמל וקרנות השתלמות באופן דיגיטלי

מנורה מבטחים משיקה שירות למשיכת כספים מקופות גמל וקרנות השתלמות באופן דיגיטלי

המטרה היא לאפשר ללקוחות החברה לבצע משיכות כספים באופן מהיר ויעיל, ללא מעורבות נציג

רוצים להמשיך לקרוא?