מנורה מבטחים רשמה רווח כולל של 352 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לעומת רווח של 261 מיליון שקל אשתקד – גידול של 35%

מנורה מבטחים רשמה רווח כולל של 352 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לעומת רווח של 261 מיליון שקל אשתקד – גידול של 35%

ברבעון השלישי נרשם הפסד של 90 מיליון שקל לעומת רווח של 193 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-12.5%

רוצים להמשיך לקרוא?