מעבר מהפסד לרווח: איילון רשמה ב-3 רבעונים ראשונים של 2018 רווח כולל של 48 מיליון שקל לעומת הפסד של 3.5 מיליון שקל

מעבר מהפסד לרווח: איילון רשמה ב-3 רבעונים ראשונים של 2018 רווח כולל של 48 מיליון שקל לעומת הפסד של 3.5 מיליון שקל

התשואה של איילון אחזקות על ההון (במונחים שנתיים): 10.4%. ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של 19.7 מיליון שקל לעומת הפסד כולל של 35.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח: השלמנו טיוב משמעותי של תיק הביטוח הכללי הוותיק שלנו וזה רבעון רביעי ברציפות שאנחנו נהנים מרווחיות משמעותית בענף הבריאות, תוך המשך מגמת הצמיחה בפעילות העסקית בתחום

רוצים להמשיך לקרוא?