נכסים אלטרנטיביים: תשואתן של ההלוואות והשקעות ה-P2P הייתה גבוהה מזו שהושגה בשוק המניות והאג"ח ב-5 השנים האחרונות

נכסים אלטרנטיביים: תשואתן של ההלוואות והשקעות ה-P2P הייתה גבוהה מזו שהושגה בשוק המניות והאג"ח ב-5 השנים האחרונות

ממחקר שפרסמה חברת BTB על תשואת ענף ה-P2P עולה שהענף השיג תשואה עודפת של יותר מ-27% מול מדד תל אביב 35

רוצים להמשיך לקרוא?