על רקע הירידה בריבית: כלל ביטוח רשמה הפסד רבעוני כולל של 116 מיליון שקל

על רקע הירידה בריבית: כלל ביטוח רשמה הפסד רבעוני כולל של 116 מיליון שקל

דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2018. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח כולל של 140 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?