קונים בלבד: ביקושי יתר של 320 מיליון שקל בהנפקת אג"ח של מימון ישיר למוסדיים

קונים בלבד: ביקושי יתר של 320 מיליון שקל בהנפקת אג"ח של מימון ישיר למוסדיים

מימון ישיר ממשיכה במסע המכירות. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 2.1% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3%. אגרות החוב מגובות בתזרים מזומנים של תיק הלוואות רכב

רוצים להמשיך לקרוא?