שגריר מגייסת הון בהיקף של 30 מיליון שקל מגופים מוסדיים מובילים

שגריר מגייסת הון בהיקף של 30 מיליון שקל מגופים מוסדיים מובילים

תבצע הקצאה פרטית למור בית השקעות, חברת הפניקס, קרן ספרה וקרן קוליברי במחיר של 20 שקל למניה. בנוסף נקבע כי שגריר תקצה 1.5 מיליון כתבי אופציה שאינם סחירים ללא תמורה

רוצים להמשיך לקרוא?