שומרה הציגה רווח כולל בסך של כ-89 מיליוני שקל ב-2017 לעומת הפסד של 14 מיליון שקל ב-2016

שומרה הציגה רווח כולל בסך של כ-89 מיליוני שקל ב-2017 לעומת הפסד של 14 מיליון שקל ב-2016

עיקרי השינויים ברווח נובעים מתיקון תקנות הביטוח הלאומי (היוון), אשר הגדילו ב-2016 את ההתחייבויות הביטוחיות. הפרמיות ברוטו ל-2017 הסתכמו בכמיליארד שקל, סכום הדומה לזה שנרשם ב-2016

שומרה עוברת מהפסד לרווח ומציגה רווח כולל של 89 מיליון שקל ב-2017, לעומת הפסד של 14 מיליון שקל ב-2016 – כך עולה מהדוח השנתי של חברת הביטוח. עיקרי השינויים ברווח נובעים מתיקון תקנות הביטוח הלאומי (היוון), אשר הגדילו ב-2016 את ההתחייבויות הביטוחיות בשייר בענף רכב חובה וענפי החבויות בסך של כ-96 מיליון שקל. בנוסף, חברת הביטוח רשמה שיפור בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש בשנת 2017.

הפרמיות ברוטו ל-2017 הסתכמו בכמיליארד שקל, סכום הדומה לזה שנרשם ב-2016. הפרמיות שהורווחו ברבעון הרביעי ב-2017 הסתכמו ב-237 מיליון שקל, לעומת 242 ברבעון המקביל ב-2016.

חדשות נוספות