שומרה שומרת על יציבות: רשמה רווח חציוני כולל בסך 44 מיליון שקל – דומה ל-2017

שומרה שומרת על יציבות: רשמה רווח חציוני כולל בסך 44 מיליון שקל – דומה ל-2017

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018. החברה מציגה רווח כולל דומה לאשתקד למרות הקיטון בהכנסות מהשקעות. בתקופת הדוח ההכנסות מהשקעות הסתכמו לכ-16 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל אשתקד. הפרמיות בחציון הראשון של 2018 הסתכמו ל-503 מיליון שקל ברוטו, לעומת 512 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-2%

רוצים להמשיך לקרוא?