אורי צפריר נבחר בהצבעה חשאית ליו"ר ועדת תקנון

אורי צפריר נבחר בהצבעה חשאית ליו"ר ועדת תקנון

ההצבעה נערכה במסגרת ישיבת מועצה ארצית של לשכת סוכני הביטוח שהתקיימה היום
יו"ר ועדת תקנון אורי צפריר

אורי צפריר, יו"ר ועדת תקנון

במסגרת הצבעה חשאית שנערכה ביום ה' שחלף במועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח נבחר אורי צפריר ליו"ר ועדת תקנון, ברוב של 44 מול 16 קולות – כך נודע לפוליסה. בחירתו של צפריר ליו"ר הוועדה מקנה לו מושב במועצה הארצית.

בחירה זו היא סופה של השתלשלות ארוכה של אירועים. לאחר הצבעה גלויה בישיבה הראשונה של המועצה בדצמבר 2016 (בה נבחר צפריר) הוגשה עתירה לבית הדין של הלשכה על ידי אריה אופיר, שכיהן קודם לכן כיו"ר הוועדה, שהתמודד אף הוא לתפקיד מול צפריר. אופיר טען, כי הבחירה אמורה הייתה להיות חשאית, כפי שהמליץ יו"ר ועדת הבחירות. בית הדין קיבל את העתירה וביטל את ההכרעה. בעקבות ערעור שהוגש על ההחלטה – הוחלט, כאמור, לערוך הצבעה נוספת.