איילון זימנה אסיפה כללית בהתאם לדרישת בעל השליטה לוי רחמני

איילון זימנה אסיפה כללית בהתאם לדרישת בעל השליטה לוי רחמני

באסיפה ידונו בהמשך כהונתם של שלמה גרופמן כיו"ר החברה ודינה האן כדירקטורית. הדירקטוריון: המטרה העיקרית של הדירקטוריון היא לשמור על משטר תאגידי נאות

רוצים להמשיך לקרוא?