ברקת לסוכנים הצעירים: אנחנו לא רוצים את הסוכן כצינור הפצה של החברות, אלא שהוא ייצג את הלקוח

ברקת לסוכנים הצעירים: אנחנו לא רוצים את הסוכן כצינור הפצה של החברות, אלא שהוא ייצג את הלקוח

לדברי ברקת, תגמול דיפרנציאלי מחברות הביטוח מעמיד את הסוכן בדילמה קשה ופוגע באובייקטיביות שלו הדרך היחידה היא לקבל עמלה אחידה מהחברות ובמקביל – לגבות שכר טרחה מהלקוח

רוצים להמשיך לקרוא?