בית הדין קיבל את עמדת נשיא הלשכה: שינויי תקנון ייכנסו לתוקף החל מהקדנציה הבאה

בית הדין קיבל את עמדת נשיא הלשכה: שינויי תקנון ייכנסו לתוקף החל מהקדנציה הבאה

סוכנת הביטוח עו"ד אתי רובין, חברת המועצה הארצית וחברה בוועדת תקנון, המייצגת בתיק זה את אורי צפריר, מסרה בתגובה: "בית הדין קיבל את עמדת ועדת התקנון וקבע כי הוא לא רואה לנכון לדון בהצעות לשינוי התקנון לגופן ואת זה השאיר לשיקול דעתם של כלל חברי הלשכה, אשר יביעו את עמדתם בעניין זה באסיפה הכללית. יחד עם זאת, שגה בית הדין כשהתערב בסמכות הבלעדית של האסיפה הכללית, לקבוע אם ומתי יחולו השינויים. זוהי פגיעה בסמכויות הריבון, וצר לי עליה."

רוצים להמשיך לקרוא?