בעלי המניות באיילון אישרו את מינוי הדירקטורים מטעם רחמני

בעלי המניות באיילון אישרו את מינוי הדירקטורים מטעם רחמני

אנטרופי: לבקשתנו רחמני ביצע שינוי במעמדם של שני דירקטורים לבלתי תלויים. הפיכת דירקטורים חיצוניים לבלתי תלויים בדירקטוריון איילון אמורה להגדיל את עצמאותם ולדעת אנטרופי - לחזק את הממשל התאגידי בחברה

רוצים להמשיך לקרוא?