בעקבות פניית המוסדיים: הרשות דוחה חלק מיישום חוזר א.כ.ע

בעקבות פניית המוסדיים: הרשות דוחה חלק מיישום חוזר א.כ.ע

הדחייה נובעת מקושי ביישום התכנית לאובדן כושר עבודה הנמכרת אגב קופת גמל, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש אפריל הקרוב ותיכנס לתוקף רק בנובמבר

רוצים להמשיך לקרוא?