ברקת בוועדת הכספים: נביא בחקיקה מודל תגמול חדש לסוכני הביטוח

ברקת בוועדת הכספים: נביא בחקיקה מודל תגמול חדש לסוכני הביטוח

לדברי המפקח על הביטוח, בדיווח לוועדת הכספים, התערבות הרשות בעמלות הסוכנים בביטוח החיים הייתה חסרת תקדים: "אנחנו רואים את תפקיד הסוכן לא כאיש מכירות אלא כאיש שעומד לצד המבוטח, ולכן התגמול צריך להיות לאורך זמן, ולא מוטה על ידי יצרנים. שכר טרחה מהצרכן או תגמול אחיד מהיצרן". לשכת סוכני הביטוח: ברור לכולם כי מהלכי חקיקה לא יעברו ללא הסכמתנו מתוך הבנה שהדאגה לציבור היא גם הדגל שאנו נושאים בגאון

רוצים להמשיך לקרוא?