ברקת על נגיף הקורונה: כרגע מנהלי ההשקעות לא מוטרדים מדי ומעריכים שמדובר באירוע קצר

ברקת על נגיף הקורונה: כרגע מנהלי ההשקעות לא מוטרדים מדי ומעריכים שמדובר באירוע קצר

שר האוצר ביקש ממנכ"ל המשרד שי באב"ד, להקים צוות פנים משרדי שיעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, נגיד בנק ישראל: במידה שהנגיף ירוסן צפוי פיצוי בקצב הצמיחה ברבעונים הבאים

הממונה על שוק ההון משה ברקת, אמר אתמול בהתכנסות להערכת מצב מיוחדת להיערכות המשק, כי עדיין מוקדם מדי לדעת מה השפעות נגיף הקורונה. לדבריו "כרגע מנהלי ההשקעות לא מוטרדים מדי, והם מעריכים שמדובר באירוע לטווח קצר, כמו כן, כרגע אין כל אינדיקציה של משיכות כספים מהמסלולים השונים. הקמנו חדר מצב שמטרתו לעקוב אחר האירועים ברמה היומית ולהבין מה המשמעויות, במידה שיש, כמו גם לתת תמיכה לשוק ההון".

הנהלת משרד האוצר התכנסה אתמול (ב') כדי לדון בפוטנציאל הנזק הכלכלי שטומנת בחובה הגעת נגיף הקורונה לארץ. בדיון, לצד שר האוצר משה כחלון והממונה על הביטוח, השתתפו נגיד בנק ישראל הפרופ' אמיר ירון, סגן שר האוצר יצחק כהן, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, מנהל רשות המסים ערן יעקב, הממונה על התקציבים שאול מרידור, החשב הכללי רוני חזקיהו, הממונה על השכר קובי בר נתן, הכלכלנית הראשית שירה גרינברג, היועץ המשפטי של משרד האוצר אסי מסינג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, ראש מערך חירום סייבר וביטחון במשרד האוצר יוני מור והכלכלן הראשי ברשות לניירות ערך אילן גילדין.

שר האוצר ביקש ממנכ"ל משרדו להקים צוות פנים משרדי שיעקוב אחר ההתפתחויות בנושא. הצוות יכלול את הגופים הרלוונטיים האחראיים על המשק הישראלי, במטרה להיערך ולעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, וככל שיידרשלתת מענה.

כחלון אמר בדיון, כי בשלב זה אין סכנה משמעותית ומיידית על המשק הישראלי. "נתוני המאקרו הכלכליים החזקים, כפי שהציגו בנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשבוע שעבר, מאפשרים לנו לעבור בשלב זה את המשבר בצורה טובה. משרד האוצר על שלל אגפיו נערך לשמירה על איתנותה של כלכלת ישראל. אנו נמשיך לעקוב ולהיערך".

הנגיד עדכן בדיון, כי עם התפרצות הנגיף הורה על הקמת צוות בבנק ישראל לניתוח ומעקב אחר האספקטים הכלכליים של התפרצותו והשפעתם המאקרוכלכלית האפשרית על ישראל. לצורך כך הוקם צוות ייעודי בבנק, שבוחן ומנתח באופן שוטף את ההתפתחויות בכמה זוויות שונות: השווקים הגלובליים והשוק המקומי, ההשפעה הריאלית על המשק, וההשפעה על המערכת הפיננסית ובפרט החשיפה של המוסדות הפיננסיים והמערכת הבנקאית

לדברי הנגיד, "התפרצות נגיף הקורונה בסין משרה אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישראל, ולהשפעות הצפויות על האינפלציה ועל השווקים הפיננסיים. במידה שהתפשטות הנגיף תיעצר בחודשים הקרוביםבדומה לתרחיש הבסיס המנחה את ההערכות של מרבית המוסדות הכלכליים הבינלאומייםההשפעה הכוללת על הכלכלה העולמית צפויה להיות מוגבלת, וצפוי פיצוי בקצב הצמיחה ברבעונים הבאים. על פי הערכת בנק ישראל, בתרחיש זה לא צפויה השפעה מקרו כלכלית משמעותית בישראל,  מעבר להשפעה הפרטנית על חברות שונות, אף על פי שסין היא שותפת סחר משמעותית במגוון ענפים".

עוד אמר הנגיד: "מרכזיותה של סין בכלכלה העולמית לצד אי ודאות לגבי עוצמת התפשטות הווירוס יוצרים אי ודאות כלכלית משמעותית. אי הוודאות תלויה בשני מישורים עיקריים: מידת ההשפעה שתהיה לנגיף על כלכלות נוספות, בכללן ישראל, מעבר לכלכלה הסינית והזמן שעוד ייקח עד שהאירוע יחלוף. במידה שהמשבר יתארך ויזלוג אל מדינות נוספות, ובפרט אם יידרשו צעדי מניעה חריפים בישראל, צפויה השפעה משמעותית יותר, שאת היקפה קשה להעריך בשלב זה. הנתונים הכלכליים הבסיסיים החזקים של המשק הישראלי, ביניהם יחס חוב תוצר ושיעור אבטלה נמוכים, עודף בחשבון השוטף ורמה גבוהה של יתרות מט"ח, ומערכת בנקאות חסונה, מגדילים את העמידות של המשק. הדגש כרגע הוא על כך שמדובר ב'אירוע מתגלגל', כך שצריך להתייחס למסקנות עד כה ביתר זהירות, וחשוב להמשיך לבצע ניטור וניתוח שוטף, בין היתר גם במסגרת הוועדה ליציבות פיננסית, שכוללת את כל הרגולטורים הפיננסיים, כך שבמידת הצורך נוכל להגיב בהתאם ובמהירות".

באב"ד הבהיר, כי עדיין מוקדם להעריך את ההשפעות המקרו כלכליות, ככל שיהיו, על כלכלת ישראל. "עם זאת, ישנה חשיבות רבה להיערכות ולתיאום בין הגופים הרלוונטיים, תוך כדי מעקב צמוד אחר ההתפתחויות וההשלכות של הנגיף על המשק, ומתן מענה אחראי ככל שיידרש".

סגן שר האוצר ציין כי מדינת ישראל נמנית עם המדינות הבודדות בעולם הנערכות לכל תרחיש בנושא וירוס הקורונה.

מנהל רשות המסים הבהיר כי הרשות תפעל ברגישות הנדרשת מול עסקים שיקלעו לקשיים, בדגש על עסקים קטנים, תוך מתן מענה פרטני, במסגרת הנהלים הקיימים, בכל הקשור לדחייה או פריסה של  תשלומים ודיווחים.

גרינברג, אמרה בדיון כי התפשטות הקורונה משמעותית בהשוואה לסארס (2003), אז עמדה הפגיעה בתוצר העולמי על 0.1%. משקלה של סין בתוצר העולמי עלה פי ארבעה מאז 2003 ומשקלה בסחר העולמי עלה פי 2.5. עיקר הפגיעה בשלב זה ממוקד במדינות אסיה (סין, דרום קוריאה). עם זאת, עד כה דווח על יותר מ-200 נדבקים באיטליה והוטל הסגר על חלקים מהמדינה.

גרינברג הוסיפה: "עד כה לא ניכרת פגיעה בפעילות הכלכלית בישראל בסטטיסטיקה הרשמית, אך חלק מהחברות הגדולות הצביעו על ערוצי פגיעה פוטנציאליים (וחלקן אף דיווחו על פגיעה קיימת). באגף נבחנו שני תרחישים לפגיעה בפעילות הכלכלית במשק לאור הפעילות הכלכלית מול סין (ללא התפשטות המחלה בישראל). התרחיש הראשון בו השפעת הווירוס נמשכת כרבעון, מצביע על פגיעה אפשרית של 0.2% תוצר, דבר שאינו מהווה השפעה מאקרו כלכלית משמעותית על המשק. התרחיש השני, בו השפעת הווירוס נמשכת זמן רב הרבה יותר, עלול להוביל לפגיעה של יותר מאחוז תוצר. תרחישים אלה אינם כוללים התפשטות של וירוס הקורונה בישראל בהיקפים משמעותיים".