האם בקרוב הערכות השמאות לנזקי רכב יוזלו באופן משמעותי?

האם בקרוב הערכות השמאות לנזקי רכב יוזלו באופן משמעותי?

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה למשרד התחבורה לגבש עמדה תוך שלושה שבועות בנוגע לשימוש במחירי חלפים מוזלים בייבוא מקביל בעת הערכת שמאים. התובע, השמאי דורון עד: לא נותנים לציבור ליהנות מהיבוא המקביל, הנהנים היחידים הם המוסכים שגובים עמלה דמיונית עבור חלפים

רוצים להמשיך לקרוא?