הוגשה מחדש הצעת החוק שתטיל עיצום כספי על חברת ביטוח שתעכב תשלום תביעה שלא בתום לב

הוגשה מחדש הצעת החוק שתטיל עיצום כספי על חברת ביטוח שתעכב תשלום תביעה שלא בתום לב

מוצע שמבטח יידרש להוכיח כי פעל בתום לב

רוצים להמשיך לקרוא?