החל מהיום: שיוך מהיר ויעיל של כספי המעסיקים

החל מהיום: שיוך מהיר ויעיל של כספי המעסיקים

כשנתיים לאחר פרסום החוזר נכנסה היום לתוקף הוראה האוסרת על הפקדות מעסיקים באמצעות שיקים. ההוראה פורסמה על מנת לאפשר שיוך מהיר ויעיל של הכספים, עיקרי השינויים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?