המועצה הארצית של הלשכה ממליצה להעביר את פעילות המכללה ל-BDO; החלטה סופית בוועד המנהל

המועצה הארצית של הלשכה ממליצה להעביר את פעילות המכללה ל-BDO; החלטה סופית בוועד המנהל

עמדת המועצה היא בניגוד להחלטה שהתקבלה בליסו"ב להעביר הפעילות למכללת אורין שפלטר

רוצים להמשיך לקרוא?