הערכות: עדכון טבלאות התמותה עשוי לפגוע ביחס כושר הפירעון של חברות הביטוח

הערכות: עדכון טבלאות התמותה עשוי לפגוע ביחס כושר הפירעון של חברות הביטוח

על פי החשש של אותם אנשי מקצוע, חלק מחברות הביטוח אף עשויות להגיע ליחס כושר פירעון של מתחת ל-100% כתוצאה מהעדכון

רוצים להמשיך לקרוא?