כלל ביטוח במגעים לרכוש את שירביט

כלל ביטוח במגעים לרכוש את שירביט

מכלל ביטוח נמסר בתגובה: קבוצת כלל בוחנת הזדמנויות שונות מעת לעת. עם זאת, לא גובשה עסקה כלשהי, למותר לציין שככול שיהיה מה לדווח - נדווח

כלל ביטוח מקיימת בימים אלה מגעים מתקדמים לרכישת חברת הביטוח שירביט. בשלב זה עדיין לא ברור אם מדובר ברכישת הפעילות של שירביט או ברכישת האחזקות.

המשמעות היא בעיקר בנוגע ל-Run Off – רכישת הפעילות משמעותה ששירביט תמשיך להתקיים ותטפל בעצמה בתביעות התלויות – ה-Run Off. רכישת האחזקות משמעותה שכלל ביטוח תקבל על עצמה גם את הטיפול בתביעות הקיימות והתלויות.

לפוליסה נודע כי מגעים לרכישת החברה התקיימו גם בעבר. עד עתה לא הבשילו המגעים לכדי עסקה, אולם נראה שכעת הצליחו החברות להתגבר על מכשולים, והעסקה קרובה מבעבר לסגירה.

משירביט לא נמסרה תגובה.

מכלל ביטוח נמסר: "קבוצת כלל בוחנת הזדמנויות שונות מעת לעת. עם זאת, לא גובשה עסקה כלשהי, למותר לציין שככול שיהיה מה לדווח – נדווח".