כלל ביטוח סיימה את ההנפקה וגייסה 650 מיליון שקל

כלל ביטוח סיימה את ההנפקה וגייסה 650 מיליון שקל

מחיר המניה שנקבע במכרז: 53.87 שקלים, כלל ביטוח הרחיבה את ההון הרשום למסחר בשיעור של 17.84%, כלומר בעלי המניות שלא השתתפו במכרז המוסדי או הציבורי דוללו בכמעט 18%

רוצים להמשיך לקרוא?