בעקבות פניית לשכת סוכני ביטוח: שירביט שינתה את הסכם ההתקשרות עם סוכני הנסיעות

בעקבות פניית לשכת סוכני ביטוח: שירביט שינתה את הסכם ההתקשרות עם סוכני הנסיעות

נשיא לשכת סוכני ביטוח ליאור רוזנפלד: אנו מצפים מחברות הביטוח לכבד את החלטת רשות שוק ההון ולפעול לפיה. משירביט נמסר: החברה פועלת בהתאם לחוק והוראות הרגולציה. למען הסר ספק, חודד נוסח ההסכם ושירביט תמשיך לפעול כדין גם בעתיד

רוצים להמשיך לקרוא?