למרות החלטת בית הדין: המועצה הארצית של הלשכה מותירה את סדר היום על כנו

למרות החלטת בית הדין: המועצה הארצית של הלשכה מותירה את סדר היום על כנו

בניגוד לקביעת בית הדין של הלשכה לפיה אין למועצה סמכות לפטר יושבי ראש של וועדות או לצמצם ועדות שמינה נשיא הלשכה, המועצה הארצית של הלשכה מותירה על כנו את סדר היום שכולל דיון על החלפת יו"ר לליסו"ב במקום צבי ויינשטיין, ביטול ועדת יח"צ של רחל כבודי ומיזוג וועדות הרווחה בראשות מאיר רוטברג עם וועדת קשרי קהילה בראשות אלי שטרק

למרות החלטת בית הדין הארצי של לשכת סוכני הביטוח, לפיה אין למועצה סמכות לפטר יושבי ראש של וועדות או לצמצם ועדות שמינה נשיא הלשכה, המועצה הארצית של הלשכה מותירה על כנו את סדר היום שכולל דיון על החלפת יו"ר לליסו"ב במקום צבי ויינשטיין, ביטול ועדת יח"צ של רחל כבודי ומיזוג וועדות הרווחה בראשות מאיר רוטברג עם וועדת קשרי קהילה בראשות אלי שטרק.

שלשום (יום ג') קבע בית הדין:

  1. ככל שהוועדה ליחסי ציבור וקשרי חוץ ללשכה הוקמה על ידי נשיא הלשכה, אין בסמכותו של יו"ר המועצה או של המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח לפטר יו"ר ועדה ו/או לצמצם ועדה שהוקמה על פי החלטת נשיא השלכה.
  2. תקנון לשכת סוכני הביטוח אינו מתייחס לחברת ליסו"ב ועל כן לדעת ביה"ד, אין למועצה הארצית או ליו"ר המועצה סמכות לדון בפיטורי יו"ר הדירקטוריון.
  3. לאור האמור בהחלטות לעיל, על יו"ר המועצה להסיר את הנושאים הנוגעים לעתירה של רחל כבודי מסדר היום הקבוע לישיבת המועצה שתתקיים ביום חמישי ה- 26.7.2018.

למרות החלטה זו של בית הדין, גורמים במועצה החליטו כאמור להתיר את סדר היום על כנו. ישיבת המועצה מתוכננת להיפתח הבוקר באשקלון.