רשות שוק ההון לפוליסה: הבטחת תשואה טובה יותר לחוסך וגם יעילה יותר למדינה

רשות שוק ההון לפוליסה: הבטחת תשואה טובה יותר לחוסך וגם יעילה יותר למדינה

מבטלים את האג"ח המיועדות: במסגרת הסכמות בין רשות שוק ההון לחשכ"ל במשרד האוצר נקבע כי המדינה תפסיק להנפיק אג"ח מיועדות ובמקומן תייצר מכשיר פיננסי שיבטיח תשואה בשיעור דומה לחוסכים

רוצים להמשיך לקרוא?