מועצת הלשכה החליטה על הקמת צוות חשיבה לבחינת פעילות הוועדות

מועצת הלשכה החליטה על הקמת צוות חשיבה לבחינת פעילות הוועדות

מדובר בפשרה בעקבות כוונת המועצה להחליף יו"רים ולצמצם וועדות. פגישה ראשונה תתקיים בשבוע הבא. ההצבעה ירדה מסדר היום

רוצים להמשיך לקרוא?