סוגרים את 2018: שנה שלילית בענף הקופות גמל להשקעה עם ירידות של עד 2.4% במסלול הכללי

סוגרים את 2018: שנה שלילית בענף הקופות גמל להשקעה עם ירידות של עד 2.4% במסלול הכללי

את המסלול מובילה הקופה של מיטב דש עם תשואה שלילית של מעט יותר מ-1%. בטווח של שנתיים לאחור, אלטשולר שחם מובילה עם תשואה של מעט יותר מ-6%

רוצים להמשיך לקרוא?