פשרה בייצוגית שהוגשה נגד מגדל בטענה לאי עמידה בהוראות חוזר כתבי השירות

פשרה בייצוגית שהוגשה נגד מגדל בטענה לאי עמידה בהוראות חוזר כתבי השירות

התובע הייצוגי טען בתביעה כי מגדל שיווקה למבוטחים תוכניות ביטוח רכב רכוש הכוללות כתבי שירות, בלי להציג ללקוחות את מחיר כתבי השירות, ובלי שהיא מאפשרת להם לוותר על כתבי שירות ולקבל בתמורה מחיר נמוך, הסדר הפשרה כולל החזר כספי לחלק מהמבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?