שלוש שנים לאחר החוזר של רשות שוק ההון גם רשות ניירות ערך תומכת באימוץ השקעות אחראיות

שלוש שנים לאחר החוזר של רשות שוק ההון גם רשות ניירות ערך תומכת באימוץ השקעות אחראיות

ב-2017 פרסמה רשות שוק ההון חוזר הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים מוסדיים בה הסבירה כי היא דורשת מהמשקיעים להתערב במדיניות ההשקעה של החברות, יו"ר רשות ניירות ערך לעומתה, אינה תומכת בהוראות רגולטוריות בשלב זה

רוצים להמשיך לקרוא?