שלמה ביטוח עקפה את ביטוח ישיר והיא מובילה את הענף בתשואה להון – 58% במונחים שנתיים

שלמה ביטוח עקפה את ביטוח ישיר והיא מובילה את הענף בתשואה להון – 58% במונחים שנתיים

החברה השנייה בענף היא ביטוח ישיר – 44% ושומרה שלישית עם 37%, מבין החברות הגדולות: הראל ראשונה עם 29% ומנורה מבטחים שנייה עם 27%, הממוצע הכלל ענפי עומד על 25.06%

שלמה ביטוח עקפה את ביטוח ישיר והיא מובילה כעת את ענף הביטוח מבחינת תשואה על ההון, עם תשואה רבעונית של 12.13% ו-58% במונחים שנתיים. החברה השנייה בענף היא ביטוח ישיר עם תשואה שנתית של 44% (9.5% ברבעון) ושומרה שלישית – 37% (8.26%).
מבין החברות הגדולות, מנורה מבטחים רשמה את התשואה הטובה ביותר – 32.5%, ושנייה הראל עם 29%. שלישית – מגדל עם תשואה של 25%, הפניקס – 22% וכלל ביטוח – 18.5%. בהפניקס מציינים כי התשואה של הקבוצה גבוהה יותר, עקב אחזקות נוספות בקבוצה, שתומכות בפעילות הביטוח. התשואה להון של הפניקס אחזקות עומדת על 23.9%.
הממוצע הכלל ענפי עומד על 25%, כאשר הממוצע של החברות הגדולות עומד על 24% והממוצע של החברות הבינוניות והקטנות הוא גבוה יותר ועומד על 32%.
בהשוואה לשנים קודמות, כל החברות רשמו שיפור ברווחיות ביחס ל-2018 ול-2017, כאשר הממוצע הענפי ב-2018 עמד על 10.5% וב-2017 – 15%.
שיעור התשואה על ההון הוא הנתון היחיד שמאפשר להשוות את כל תוצאות חברות הביטוח, גדולות כקטנות, על אותה סקאלה, ומציג באופן הטוב ביותר את הרווחיות של החברה ביחס לסך ההון. מנגד, יחס התשואה להון אינו חף מבעיות, והוא מושפע לרעה בחברות שנוקטות במדיניות שמרנית ומגדילות את ההון יותר מן המינימום שנקבע בתקנות. הבחירה להשוות בין חברות הביטוח עצמן, ולא חברות האחזקה, נובעת מהרצון לשמור על אחידות הנתונים לאורך הבדיקה.

התשואה על ההון בענף הביטוח, ברבעון הראשון של 2019

(1) היחס בין הרווח הכולל להון (ממוצע פתיחת וסוף תקופה) של חברת הביטוח
(2) ההמרה למונחים שנתיים נעשתה על ידי העלאה בחזקת 4.
(3) התשואה של מנורה כוללת את פעילות הביטוח, הפנסיה, הגמל ושומרה.
(4) החברה פועלת פחות משנה