שלמה ביטוח עקפה את ביטוח ישיר והיא מובילה את הענף בתשואה להון – 58% במונחים שנתיים

שלמה ביטוח עקפה את ביטוח ישיר והיא מובילה את הענף בתשואה להון – 58% במונחים שנתיים

החברה השנייה בענף היא ביטוח ישיר – 44% ושומרה שלישית עם 37%, מבין החברות הגדולות: הראל ראשונה עם 29% ומנורה מבטחים שנייה עם 27%, הממוצע הכלל ענפי עומד על 25.06%

רוצים להמשיך לקרוא?