איילון אחזקות קיבלה היתר להקמת בניין בן שש קומות בפתח תקווה

איילון אחזקות קיבלה היתר להקמת בניין בן שש קומות בפתח תקווה

מדובר בבנייה על המגרש הלא בנוי הצמוד ל"בית גרניט" שעל רכישתו דיווחה החברה בדצמבר 2018

רוצים להמשיך לקרוא?