אלטשולר שחם נטלה שלוש הלוואות בגובה 600 מיליון שקל ומסגרת אשראי בגובה 100 מיליון שקל

אלטשולר שחם נטלה שלוש הלוואות בגובה 600 מיליון שקל ומסגרת אשראי בגובה 100 מיליון שקל

בתמורה למימון התחייבה החברה כי הכנסותיה בגין דמי ניהול, מדי רבעון, לא יפחתו מ-200 מיליון שקל, וככל שיבוצע מיזוג פעילות החיסכון לטווח ארוך של פסגות עם פעילותה של החברה לא יפחתו מסך של 250 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה