ביקושים של כמעט מיליארד שקל בהנפקה של הפיקדון הסחיר של הראל

ביקושים של כמעט מיליארד שקל בהנפקה של הפיקדון הסחיר של הראל

הפיקדון הינו אג"ח בדירוג AAA  בריבית שקלית משתנה. היקף ההנפקה הסתכם בכ-810 מיליון שקל. האג"ח מגובה באופן מלא בפיקדון בבנקים ישראלים

רוצים להמשיך לקרוא?