בנק ישראל ירכוש אג"ח ממשלתי ויבצע עסקאות ריפו מול מוסדות פיננסיים

בנק ישראל ירכוש אג"ח ממשלתי ויבצע עסקאות ריפו מול מוסדות פיננסיים

המטרה - מיתון התנודתיות החריגה והגדלת הנזילות בשווקים הפיננסים, ההחלטה התקבלה בתום דיונים של הוועדה המוניטרית שנערכו אמש והבוקר

בנק ישראל יפעל בשוק הפתוח וירכוש בשוק המשני אג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון בכמויות הנדרשות, כדי לוודא ששוק האג"ח הממשלתי מתפקד כיאות, כך הודיע היום (א') הבנק.

בנוסף נמסר, כי הבנק המרכזי יבצע עסקות ריפו (עסקת מכר חוזר) עם אג"ח ממשלתי כבטוחה מול מוסדות פיננסיים. עסקת המכר החוזר כוללת רכישת איגרות חוב ממשלתיות סחירות ומק"ם על ידי בנק ישראל במחיר שיוגדר בהמשך (מחיר הרכישה) ומכירתן בחזרה של אותן אג"ח (מאותו סוג ומאותה סדרה) במחיר המחושב על פי מחיר הרכישה של כל הכמות בתוספת ריבית בנק ישראל, כפי שתהיה בתוקף בכל יום בתקופת העסקה (מחיר המכירה בחזרה).

מטרת הצעדים היא מיתון התנודתיות החריגה והגדלת הנזילות בשווקים הפיננסיים שבהם פועלים הגופים הפיננסיים השונים, העסקים ומשקי הבית.

בנוסף, מסבירים בבנק, פעולות אלו יגבירו את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית, בכך שיחזקו את התמסורת מהריבית שקובעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, גם לשיעורי הריבית לטווחים הארוכים יותר. צוין כי הבנק יבחן מעת לעת את דרכי הפעולה בכלים אלו ויתאים אותם לפי הצורך.

בהודעת הבנק צוין, שההחלטה על הפעלת הכלים הנוספים התקבלה בתום דיונים של הוועדה המוניטרית שנערכו אמש והבוקר, לאור התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל. אלו מתווספים למכלול הכלים המשמשים את הבנק בהשגת המטרות של יציבות מחירים, תמיכה במדיניות הכלכלית של הממשלה וביציבות המערכת הפיננסית.