על רקע התשואה הנמוכה במסלולי הסיכון המועט – האם צריך לשנות את מסלול ברירת המחדל בתוכניות החיסכון לכל ילד?

על רקע התשואה הנמוכה במסלולי הסיכון המועט – האם צריך לשנות את מסלול ברירת המחדל בתוכניות החיסכון לכל ילד?

בעת הנוכחית רשות שוק ההון בוחנת שינויים טכניים בלבד באופן ההפקדה בתוכניות החיסכון לכל ילד. על פי נתוני הביטוח הלאומי, רוב ההורים לא בחרו מסלול והכסף הופקד בצורה אוטומטית במסלול עם סיכון מועט שמשמש כברירת מחדל, וצפויים להציג לאורך זמן תשואה נמוכה מתשואת המסלולים בסיכון בינוני וגבוה

רוצים להמשיך לקרוא?