בעקבות סביבת הריבית הנמוכה: כלל ביטוח הפסידה 338 מיליון שקל ב-2019 לעומת הפסד של 148 מיליון ב-2018

בעקבות סביבת הריבית הנמוכה: כלל ביטוח הפסידה 338 מיליון שקל ב-2019 לעומת הפסד של 148 מיליון ב-2018

סביבת הריבית הנמוכה פגעה בביצועי כלל ביטוח, למרות שבשנת 2019 נרשם זינוק בהכנסות מדמי ניהול, הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-9.7 מיליארד שקל, לעומת 10.3 מיליארד שקל בשנה שקדמה לה

רוצים להמשיך לקרוא?