בפעם השנייה ברציפות: הדיבידנדים של הכשרה מביאים לפדיון מוקדם של סדרת אג"ח באלעזרא החזקות

בפעם השנייה ברציפות: הדיבידנדים של הכשרה מביאים לפדיון מוקדם של סדרת אג"ח באלעזרא החזקות

הפדיון ייעשה באג"ח ד' בסך של 28 מיליון שקל אתמול הכשרה דיווחה על חלוקת דיבידנד של 45 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?