בתי ההשקעות החלו לדווח על השפעות הקורונה: IBI הפסידה 20 מיליון שקל, אנליסט כ-9 מיליון

בתי ההשקעות החלו לדווח על השפעות הקורונה: IBI הפסידה 20 מיליון שקל, אנליסט כ-9 מיליון

ב-IBI ,ההשפעה מתבטאת בעיקרה בפעילות ניהול קרנות הנאמנות והשקעות הנוסטרו, לאחר שקבעו הגבלת מינוף וביטחונות לסוחרים העצמאיים, שווי תיק ניירות הערך של אנליסט ירד עד כה ב-%4.5

רוצים להמשיך לקרוא?