ב-2019 זינק הפער בין שכר העמיתים בחברות הביטוח לעומת העמיתים בקרנות ברירת מחדל לכ-2,400 שקל

ב-2019 זינק הפער בין שכר העמיתים בחברות הביטוח לעומת העמיתים בקרנות ברירת מחדל לכ-2,400 שקל

החוסכים עם ההכנסה הגבוהה ביותר נמצאים במנורה מבטחים, עם הגידול בכמות העמיתים, ירד השכר הממוצע של החוסכים בקרן של אלטשולר שחם מ-9.5 אלף ל-7.8 אלף שקל

רוצים להמשיך לקרוא?