גידול במספר הסוכנים שמכניסים מתחת לרבע מיליון שקל עמלות בשנה

גידול במספר הסוכנים שמכניסים מתחת לרבע מיליון שקל עמלות בשנה

ניתוח דוח הפיקוח על הביטוח ל-2017. דוח הפיקוח חושף תמונת מצב דומה גם בקרב סוכנויות הביטוח: עלייה של 27% בכמות הסוכנויות שמכניסות עד מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?