דוח הסולבנסי של הראל: יחס כושר הפירעון עלה ל-119%, תחלק דיבידנד בסך 107 מיליון שקל

דוח הסולבנסי של הראל: יחס כושר הפירעון עלה ל-119%, תחלק דיבידנד בסך 107 מיליון שקל

שיעור הפירעון עלה ב-5%. יחס כושר פירעון, ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת תרחיש מניות, עומד על 123%

רוצים להמשיך לקרוא?