דוח KPMG: הגברת המכירות הישירות, האצת הדיגיטציה וייעול תהליך התביעות ימשיכו להיות הגורמים המשפיעים על תחום ביטוח הרכב

דוח KPMG: הגברת המכירות הישירות, האצת הדיגיטציה וייעול תהליך התביעות ימשיכו להיות הגורמים המשפיעים על תחום ביטוח הרכב

במקביל מציינים ב-KPMG, כי מעבר לתמהיל של עבודה מהבית, האצה בסחר המקוון ומעבר למתן שירותים דיגיטליים, יקטינו את הצורך בנסיעות

רוצים להמשיך לקרוא?