דירקטוריון אלטשולר שחם אישר הקצאת כ-724 אלף אופציות בשווי כולל של 4.88 מיליון שקל

דירקטוריון אלטשולר שחם אישר הקצאת כ-724 אלף אופציות בשווי כולל של 4.88 מיליון שקל

האופציות הן חלק מהחבילה עליה הכריזה החברה בעת הנפקת מניותיה בבורסה ב-2019 ומהוות 0.36% מהון החברה. החברה רשאית להנפיק בעתיד 2 מיליון אופציות נוספות

רוצים להמשיך לקרוא?